Преглед

Регулярните профилактични прегледи при зъболекар са изключително важни за поддържане на доброто състояние на зъбите и венците. Препоръчително е те да се извършват на всеки 6 месеца.