Мостове и коронки

Мостове и коронки

Коронката се изработва при големи разрушения на зъбите, а мостовете при липса на един или повече зъби.